Publications

These are some of the publications by The Mobile City:

2019

de Lange, Michiel, Sigrid Merx, and Nanna Verhoeff. “Urban Interfaces: Between Object, Concept, and Cultural Practice.” Introduction to Urban Interfaces: Media, Art and Performance in Public Spaces, edited by Verhoeff, Nanna, Sigrid Merx, and Michiel de Lange. Leonardo Electronic Almanac 22, no. 4 (March 15, 2019).

Verhoeff, Nanna, Sigrid Merx, and Michiel de Lange, eds. Urban Interfaces: Media, Art and Performance in Public Spaces. Leonardo Electronic Almanac 22, no. 4 (March 15, 2019).

de Lange, Michiel. 2019. “The right to the datafied city: Interfacing the urban data commons.” In The Right to the Smart City, edited by Paolo Cardullo, Cesare Di Feliciantonio and Rob Kitchin, 71-83. Bingley: Emerald.

de Lange, Michiel, and Martijn de Waal, eds. 2019. The Hackable City: Digital Media and Collaborative City-making in the Network Society. Singapore: Springer. [Open Access]

de Lange, Michiel. 2019. “Of Hackers and Cities: How Selfbuilders in the Buiksloterham Are Making their City.” In The Hackable City: Digital Media and Collaborative City-making in the Network Society, edited by Michiel de Lange and Martijn de Waal. London: Springer. [Open Access]

de Waal, Martijn, and Michiel de Lange. 2019. “Introduction. The Hacker, the City and Their Institutions: From Grassroots Urbanism to Systemic Change.” In The Hackable City: Digital Media and Collaborative City-making in the Network Society, edited by Michiel de Lange and Martijn de Waal, 1-22. London: Springer. [Open Access]

Ashtari, Delaram, and Michiel de Lange. 2019. “Playful civic skills: a transdisciplinary approach to analyse participatory civic games.” Cities 89:70-79.

de Lange, Michiel. 2019. “The playful city: Citizens making the smart city.” In The Playful Citizen: Civic Engagement in a Mediatized Culture, edited by René Glas, Sybille Lammes, Michiel de Lange, Joost Raessens and Imar O. De Vries, 349-369. Amsterdam: Amsterdam University Press. [Open Access]

Glas, René, Sybille Lammes, Michiel de Lange, Joost Raessens, and Imar O. De Vries. 2019. The Playful Citizen: Civic Engagement in a Mediatized Culture. Amsterdam: Amsterdam University Press. [Open Access]

Glas, René, Sybille Lammes, Michiel de Lange, Joost Raessens, and Imar O. De Vries. 2019. “The Playful Citizen:  An introduction.” In The Playful Citizen: Civic Engagement in a Mediatized Culture, edited by René Glas, Sybille Lammes, Michiel de Lange, Joost Raessens and Imar O. De Vries, 9-29. Amsterdam: Amsterdam University Press. [Open Access]

Glas, René, Sybille Lammes, Michiel de Lange, Joost Raessens, and Imar O. De Vries. 2019. “Introduction to Part I.” In The Playful Citizen: Civic Engagement in a Mediatized Culture, edited by René Glas, Sybille Lammes, Michiel de Lange, Joost Raessens and Imar O. De Vries, 33-35. Amsterdam: Amsterdam University Press. [Open Access]

Glas, René, Sybille Lammes, Michiel de Lange, Joost Raessens, and Imar O. De Vries. 2019. “Introduction to Part II.” In The Playful Citizen: Civic Engagement in a Mediatized Culture, edited by René Glas, Sybille Lammes, Michiel de Lange, Joost Raessens and Imar O. De Vries, 159-161. Amsterdam: Amsterdam University Press. [Open Access]

Glas, René, Sybille Lammes, Michiel de Lange, Joost Raessens, and Imar O. De Vries. 2019. “Introduction to Part III.” In The Playful Citizen: Civic Engagement in a Mediatized Culture, edited by René Glas, Sybille Lammes, Michiel de Lange, Joost Raessens and Imar O. De Vries, 275-278. Amsterdam: Amsterdam University Press. [Open Access]

 

2018

José van Dijck, Thomas Poell en Martijn de Waal. 2018. The Platform Society. Public values in a connective world. Oxford: Oxford University Press.

de Lange, Michiel. 2018. “From real-time city to asynchronicity: Exploring the real-time smart city dashboard ” In Time for mapping: Cartographic temporalities, edited by Sybille Lammes, Chris Perkins, Alex Gekker, Sam Hind, Clancy Wilmott and Daniel Evans. Manchester: Manchester University Press. (free Open Access publication)

de Waal, Martijn, Michiel de Lange & Matthijs Bouw. 2018. The Hackable City Cahier #1. The Hackable City: a Model for Collaborative Citymaking. Amsterdam: The Hackable City.

de Waal, Martijn & Michiel de Lange (eds.). 2018. The Hackable City Cahier #2. Design Probes for the Hackable City in Amsterdam Buiksloterham. Amsterdam: The Hackable City.

de Waal, Martijn & Michiel de Lange (eds..) 2018. Cahier #3 The Hackable City International. Lessons from Athens, São Paulo and Shenzhen. Amsterdam: The Hackable City.

 

2017

de Lange, Michiel. 2017. Datafying the commons: data publics and smart citizenship. DRAFT PAPER for Workshop “The Right to the Smart City: Civic Participation, Urban Commons, Co-Creation and Citizenship”, 5-6 Sept 2017, edited by Paolo Cardullo, Cesare Di Feliciantonio and Rob Kitchin. Maynooth.

de Lange, Michiel. 2017. Slimme stad, slimme stedelingen. Agora Magazine voor sociaalruimtelijke vraagstukken. [Dutch]

Verhoeff, Nanna, Michiel de Lange and Sigrid Merx. 2017. “[urban interfaces]. Onderzoek naar media, kunst en performance in de stad. Blik: Tijdschrift voor audiovisuele cultuur 10, 2 (August): 12-15.

de Waal, M. & Dignum, M. 2017. The citizen in the smart city. How the smart city could transform citizenship. it – Information Technology, 59(6), pp. 263-273. Retrieved 7 Dec. 2017, from doi:10.1515/itit-2017-0012

de Waal, Martijn, Michiel de Lange, and Matthijs Bouw. 2017. “The Hackable City: citymaking in a platform society.” Architectural Design (4D Hyperlocal: A Cultural Toolkit for the Open-Source City).

de Waal, Martijn & Gisela Domschke eds. 2017. Round n Around. A Collaborative Action for a Bikeable Sao Paulo. Rotterdam: Het Nieuwe Instituut.

de Waal, Martijn. 2017. ‘A City is not a Galaxy’ in: Kitchin, in: Kitchen, R., McArdle, G. and Lauriault, T. (eds) Data and the City. London: Routledge.

de Waal, Martijn. 2017 ‘Heritage as Platform’ in Riemer Knoop en Michiel Schwarz (eds.) Straatwaarden (Street Values) Amsterdam: Reinwardt Academie.

2016

José van Dijck, Thomas Poell en Martijn de Waal. 2016. De Platformsamenleving. Strijd om publieke waarden in een online wereld. Amsterdam: Amsterdam University Press.

de Lange, Michiel. 2016. “Hacking Buiksloterham: How digital media can democratize city-making.” PDZ Nieuw Amsterdam Magazine (10).

de Lange, Michiel, and Martijn de Waal. 2016. Hacking buiksloterham: How self-builders are making their city. Paper read at MEDIATIONS: Art & Design Agency and Participation in Public Space, 21-22 November 2016, at Royal College of Art, London, UK.

de Lange, Michiel. 2016. Verhalen over de slimme stad: Hoe kunnen burgers zich identificeren met de smart city? Essay Estafette: Reflecties op de toekomst van de digitale overheid voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 57-71. [Dutch]

de Lange, Michiel en Martijn de Waal. 2016. ‘Owning the City: New Media and Citizen Engagement in Urban Design’. Piekarski, Karol ed. Data-Driven Methods for City Research and Exploration. Katowice: Institution of Culture Katowice.

Schouten, Ben, Gabriele Ferri, Michiel de Lange, and Karel  Millenaar. 2016. Games as strong concepts for city-making. In Playable cities: The city as a digital playground, ed.  Anton Nijholt. London: Springer. 23-45.

de Waal, Martijn. 2016, ‘The City as Interface’ in Susa Pop, Tanya Toft, Nerea Calvillo, and Mark Wright eds. What Urban Media Art Can Do. Why When Where & How. Stuttgart, AV Edition.

de Waal, Martijn. 2016. ‘Welcome to Pokeville’ in Jürgen Mayer & Martijn de Waal Could Should Would. Delft: Faculty of Architecture and the Built Environment, TU Delft.

2015

Ampatzidou, Cristina, Matthijs Bouw, Froukje van de Klundert, Michiel de Lange, and Martijn de Waal. 2015. The Hackable City: A Research Manifesto and Design Toolkit. Amsterdam: Amsterdam Creative Industries Publishing.

de Lange, Michiel, Martijn de Waal, Nanna Verhoeff, Marcus Foth, and Martin Brynskov. 2015. Digital Cities 9 workshop proposal “Hackable Cities: From Subversive City Making to Systemic Change“. In 7th International Conference on Communities and Technologies (C&T 2015), 27-30 June 2015. Limerick, Ireland: ACM.

de Lange, Michiel. 2015. “Een echte slimme stad is een speelse stad.” Parool, 30 May 2015. [Dutch]

de Lange, Michiel. 2015. The Playful City: play and games for citizen participation in the smart city. COST TU1306 STSM report, http://www.bijt.org/wordpress/2015/06/01/bristol-report-the-playful-city-play-and-games-for-citizen-participation-in-the-smart-city/. [pdf 270 KB].

de Lange, Michiel. 2015. “The Playful City: Using Play and Games to Foster Citizen Participation.” In Social Technologies and Collective Intelligence, edited by Aelita Skaržauskienė, 426-434. Vilnius: Mykolas Romeris University. [pdf 780 KB].

de Lange, Michiel. 2015. Playing life in the metropolis: Mobile media and identity in Jakarta. In Playful identities: The ludification of digital media cultures, eds. Valerie Frissen, Sybille Lammes, Michiel de Lange, Jos de Mul and Joost Raessens. Amsterdam: Amsterdam University Press. 307-320. [Open Access publication – free pdf download].

de Waal, Martijn. 2015. ‘El Futuro de la ciudad: ¿Una ciudad inteligente o una ciudad social?’ Arte y Políticas de Identidad 12:1.

de Waal, Martijn 2015. ‘De stad als interface. Digitale media, mobiliteit en ruimtegebruik in 2040.’ RWS Imagine! : Hoe kan die nieuwe wereld van big data, veranderde mobiliteit, transformatie van netwerken en duurzame leefomgeving er fysiek uitzien? Den Haag: Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat (RWS), Programma Strategische Verkenningen.

de Waal, Martijn. 2015. ‘Een stad is geen algoritmeEssayreeks Agenda Stad – Filosofen agenderen de stad Ministerie van Binnenlandse Zaken & Platform 31.

de Waal, Martijn. 2015. ‘De stad der toekomst, de toekomst der stad’. Has Clerx ed. Stadslucht. Beloften en Paradoxen van de stad. Tilburg: Valkhof Pers, 2015.

Frissen, Valerie, Sybille Lammes, Michiel de Lange, Jos de Mul, and Joost Raessens. 2015. Playful identities: The ludification of digital media cultures. Amsterdam: Amsterdam University Press. [Open Access publication – free pdf download].

Frissen, Valerie, Sybille Lammes, Michiel de Lange, Jos de Mul, and Joost Raessens. 2015. Homo ludens 2.0: Play, media, and identity. In Playful identities: The ludification of digital media cultures, eds. Valerie Frissen, Sybille Lammes, Michiel de Lange, Jos de Mul and Joost Raessens. Amsterdam: Amsterdam University Press. 9-50. [Open Access publication – free pdf download].

Frissen, Valerie, Sybille Lammes, Michiel de Lange, Jos de Mul, and Joost Raessens. 2015. “Introduction to Part I.” In Playful identities: The ludification of digital media cultures, eds. Valerie Frissen, Sybille Lammes, Michiel de Lange, Jos de Mul and Joost Raessens, 53-54. Amsterdam: Amsterdam University Press. [Open Access publication – free pdf download].

Frissen, Valerie, Sybille Lammes, Michiel de Lange, Jos de Mul, and Joost Raessens. 2015. “Introduction to Part II.” In Playful identities: The ludification of digital media cultures, eds. Valerie Frissen, Sybille Lammes, Michiel de Lange, Jos de Mul and Joost Raessens, 167-168. Amsterdam: Amsterdam University Press. [Open Access publication – free pdf download].

Frissen, Valerie, Sybille Lammes, Michiel de Lange, Jos de Mul, and Joost Raessens. 2015. “Introduction to Part III.” In Playful identities: The ludification of digital media cultures, eds. Valerie Frissen, Sybille Lammes, Michiel de Lange, Jos de Mul and Joost Raessens, 263-265. Amsterdam: Amsterdam University Press. [Open Access publication – free pdf download].

Klichowski, Michal, Philip Bonanno, Sylwia Jaskulska, Carlos Smaniotto Costa, Michiel de Lange, and Francisco R. Klauser. 2015. “CyberParks as a new context for Smart Education: theoretical background, assumptions, and pre-service teachers’ rating.American Journal of Educational Research (Special Issue “Schooling and the new ways of social reproduction: perspectives on policy research”).

de Waal, Martijn, Michiel de Lange, Cristina Ampatzidou, and Matthijs Bouw. 2015. A Hackable City Research Manifesto. Paper read at workshop “Hackable Cities: From Subversive City Making to Systemic Change” at C&T ’15 7th International Conference on Communities and Technologies. Limerick, Ireland.

2014

Brynskov, Martin, Juan Carlos Carvajal Bermúdez, Manu Fernández, Henrik Korsgaard, Ingrid Mulder, Katarzyna Piskorek, Lea Rekow, and Martijn de Waal. Urban Interaction Design: Towards City Making  2014. Available from http://booksprints-for-ict-research.eu/wp-content/uploads/2014/06/Urban_Interaction_Design_Towards_City_Making.pdf.

de Lange, Michiel. 2014. Playful planning: Citizens making the smart and social city. ECLECTIS report: A contribution from cultural and creative actors to citizens’ empowermenthttp://www.dedale.info/_objets/medias/autres/eclectis-publication-966.pdf. [17.5 MB]

de Lange, Michiel. 2014. From realtime city to asynchronicity. Paper presented at the workshop Time Travelers: Temporality and Mapping, 27-18 May 2014, at University of Oxford, UK.

de Lange, Michiel, Rolf van Boxmeer, and Tessa Peters. 2014. Rezone playful interventions: Spelen voor de toekomst. Den Bosch: BAI & bART/DW. http://www.themobilecity.nl/wp-content/uploads/2014/09/Rezone_Playful_Interventions-Spelen_voor_de_toekomst.pdf (pdf 2 MB).

de Waal, Martijn, and Michiel de Lange. 2014. “Klik. Like! Share: Hoe digitale media de publieke ruimte veranderen.” In: The Mobile City / Publieke Ruimte – Publieke Zaak. http://themobilecity.nl/wp-content/uploads/2014/12/The_Mobile_City_PRPZ_KlikLikeShare.pdf. [pdf 20 MB].


2013
de Lange, Michiel, and Martijn de Waal. 2013. Owning the City: New Media and Citizen Engagement in Urban DesignFirst Monday, special issue “Waves Bits And Bricks: Media & The Production of Urban Space” 18 (10).

de Lange, Michiel. 2013. The smart city you love to hate: Exploring the role of affect in hybrid urbanism. In The Hybrid City II: Subtle rEvolutions, edited by D. Charitos, I. Theona, D. Dragona and H. Rizopoulos. 23-25 May 2013. Athens, Greece. [pdf, 250 KB]

de Lange, Michiel. 2013. From gengsi to gaul: mobile media and playful identities in Jakarta. In Understanding Contemporary Culture: New Directions in Arts & Humanities Research, edited by J. Thissen, K. Zijlmans and R. Zwijnenberg. Amsterdam: Amsterdam University Press. 101-109. [pdf, 3.6 MB, Open Access]

de Waal, Martijn. 2013. The City as Interface: How New Media Are Changing the City. Rotterdam: NAi010 Uitgevers.

Tuters, Marc, & Michiel de Lange. 2013. Executable Urbanisms: Messing with Ubicomp’s Singular Future. In R. Buschauer & K. S. Willis (Eds.), Locative Media: Multidisciplinary Perspectives on Media and Locality (pp. 49-70). Bielefeld: Transcript. [pdf 7,6 MB].

Bouw, Matthijs, Froukje van de Klundert, Michiel de Lange & Martijn de Waal. (2013). Eindhoven Hackable World City. Amsterdam (pdf 2.2 MB Dutch).

2012
de Waal, Martijn. 2012. Toekomst van de Stad. Essay in bundel Raad voor de Leefomgeving. (Dutch)

de Lange, Michiel. 2012. Stad, spel, media: spelenderwijs eigenaar worden van je stad. In E. Holleman, R.-J. de Kort & S. Lindemann (Eds.), Balkan in de polder: naar organische gebiedsontwikkeling in Nederland? (pp. 78-82). Amsterdam: Mondriaanfonds (Dutch).

de Lange, Michiel. 2012. Digitale media en de stad: omarm de complexiteitArchitectenweb Magazine (nummer 48, mei/juni 2012), 60-63 (Dutch).

de Waal, Martijn. 2012. De Stad als Interface. PhD dissertation, Rijksuniversiteit Groningen. (Dutch)

de Waal, Martijn. 2012. ‘The Ideas and Ideals in Urban Media‘ In From Social Butterfly to Engaged Citizen, edited by M. e. a. Foth. Cambridge, MA: MIT Press.

de Lange, Michiel. 2012. Eigenaarschap: stedelingen betrekken bij hun stad met digitale media. In M. Kreijveld (Ed.), Samen Slimmer. Hoe de wisdom of crowds onze samenleving verandert. (pp. 152-153). Den Haag: STT (Dutch).

de Lange, Michiel, and Martijn de Waal. 2012. Ownership in the Hybrid City. Available from http://www.virtueelplatform.nl/ownership.

de Lange, Michiel. 2012. Txt and the city. Canvas8. Available from http://themobilecity.nl/2012/04/28/txt-and-the-city/.

2011

de Lange, Michiel, and Martijn de Waal. 2011. What Is Ownership and Why Does It Matter? Volume, #30 Privatize!, 40-43. (this is the introduction to the English version of Ownership in the Hybrid City).

de Lange, Michiel, and Martijn de Waal. 2011. Ownership in de Hybride Stad. Available from http://www.virtueelplatform.nl/ownership (Dutch).

de Waal, Martijn. 2011. “The Urban Culture of Sentient Cities: From an internet of things to a public sphere centered around things” in Mark Shepard ed. Toward the Sentient City Cambridge MA: MIT Press. [individual fair use only – not under CC]

de Waal, Martijn. 2011. “De rol van digitale media in het stedelijk ontwerp” in: Best Practice #Excellente #e-cultuur Amsterdam: Virtueel Platform.

2010

de Lange, Michiel. 2010. Moving Circles: mobile media and playful identities. PhD dissertation, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam. [other CC license than this blog]

de Waal, Martijn. 2010. “New Use of Cellular Networks; The Necessity of Recognizing the Nuances of Privacy” in OPEN Nr. 19 Rotterdam: NAi Publishers.

2009

de Lange, Michiel, and Martijn de Waal. 2009. How can architects relate to digital media? The Mobile City keynote at the ‘Day of the Young Architect’: outcomes and further thoughts.

de Lange, Michiel. 2009. From always on to always there: Locative media as Playful Technologies. In Adriana de Souza e Silva & Daniel M. Sutko (eds.), Digital cityscapes: merging digital and urban playspaces (pp. 55-70). New York: Peter Lang. [fair use – not under CC]

de Lange, Michiel. 2009. The Mobile City project and urban gaming. Second Nature: International journal of creative media, special issue “Games, Locative & Mobile Media”, 1(2), 160-169.

de Waal, Martijn. 2009. The Urban Ideals of Location-based Media. In H. Tsui & N. Ford (Eds.), Cities of Desire. An Urban Culture Exchange between Vienna and Hong Kong. Vienna: City Transit Publisher.

de Waal, Martijn. 2009. Three philosophical questions about the ’sentient city’ – a response to the exhibition Towards the Sentient City. Toward the Sentient City

2008

de Waal, Martijn, and Michiel de Lange. 2008. The Mobile City: a conference on locative media, urban culture and identity (Conference text). The Mobile City conference, February 27-28 2008 in Rotterdam.

De Waal. M. (2008) ‘Towards a MySpace Urbanism?‘ in: Vodafone Receiver

de Waal, Martijn. (2008). From BLVD Urbanism towardmars MSN Urbanism. Locative media and urban culture. In F. Eckardt (Ed.), Media City. Weimar: Bauhaus University Press. [individual fair use only – not under CC]

2007

de Lange, Michiel. 2007. “Playful identities and the mobile phone” for Mobile Media 2007 conference Sydney, Australia (July 1 2007).

de Lange, Michiel. 2007. “From always-on to always-there: locative media and playful identities” for “Towards a Philosophy of Telecommunications Convergence” conference in Budapest, Hungary (August 14 2007).

de Lange, Michiel, and Esther Polak. 2007. NomadicMILK. In K. Zijlmans, R. Zwijnenberg & K. Clevis (Eds.), Co-Ops, interterritoriale verkenningen in kunst en wetenschap/Exploring new territories in art and science. Work in progress. Amsterdam: De Buitenkant. [fair use – not under CC]

de Waal, Martijn. 2007. ‘Powerifications’ in: Christine de Baan, Joachim Declerck, Veronique Patteeuw ed. Visionary Power. Producing the Contemporary City. Catalogue of International Architecture Biennal Rotterdam Rotterdam: NAI Uitgevers.

2006
de Lange, Michiel. 2006. Poster presentation “Mobile Phone Ethnography” for Virtual Knowledge Studio Amsterdam, Netherlands (September 25 2006).

2001
de Lange, Michiel. 2001. Dunia digit@l: Internet en moderniteit in indonesië 2000. Master thesis, Cultural Anthropology, University of Amsterdam, Amsterdam. (in Dutch).