BNA Jonge Architectendag@NAi Nov 7th | Connectivity @ IABR 2009

On November 7 2009 The Mobile City gave a keynote talk at the “Day of the Young Architect”, organized by the BNA and NAi. See our report and essay How can architects relate to digital media? TMC keynote at the Day of the Young Architect. Below the announcement in Dutch:


Op zaterdag 7 november 2009 organiseren de BNA en het Nederlands Architectuurinstituut de BNA Jonge Architectendag@NAi, voor architecten die jonger zijn dan veertig jaar en masterstudenten architectuur aan de TU of Academie van Bouwkunst.

The Mobile City verzorgt tijdens het ochtendprogramma van 10:00 ? 11:45 een keynote lezing over het volgende thema:

Architectuur en stedelijk ontwerp in The Mobile City: twee scenario’s en een voorlopige conclusie

De hedendaagse stad bestaat uit meer dan alleen haar fysieke omgeving. Urban screens, mediafacades, real time file informatie op de TomTom, de OV-chipkaart, cameratoezicht, draadloos internettoegang, de mobiele telefoon, en de iPod maken de stad tot een ‘hybride stad’ waar fysieke en digitale werelden samenkomen. Mobiele media zijn inmiddels onmisbaar in de coördinatie van onze alledaagse sociale relaties. Ze maken ook nieuwe sociale interacties mogelijk en veranderen de verhouding tussen stedelingen en de gebouwde omgeving. Wat betekent dit voor het werk van architecten en stedenbouwers? Hoe kunnen zij deze versmelting van fysieke en digitale ruimtes incorporeren in hun werk? In twee beeldende scenario’s worden de mogelijke consequenties neergezet voor de hedendaagse architectuur en stedelijke ontwerppraktijk. Moeten architecten de laatste media-hypes maar goeddeels negeren? Immers, valt er in meerjarige stedenbouwkundige trajecten ooit rekening te houden met de omloopsnelheid en vergankelijkheid van de nieuwste mediaontwikkelingen? Of moeten architecten proberen het digitale domein naadloos te integreren in de vormgeving van de fysieke ruimte door bij te dragen in het optimaliseren en personaliseren van de gemediëerde stedelijke ervaring? Maar is er dan nog ruimte voor ontmoeting, serendipiteit, en collectiviteit? En wordt de architect zo een soort nieuwe media-ontwerper? Of kan de stedelijk ontwerppraktijk zich ook op een andere, meer kritische, manier verhouden tot de alomtegenwoordigheid van digitale media in het stedelijke landschap?

Zie voor meer informatie en inschrijving de website van de BNA.