Publicatie & Event 3 Feb 2015 (Amsterdam): Publieke Ruimte Publieke Zaak

Publieke Ruimte – Publieke Zaak
Strategieën voor publiek domein

[An English summary of this research program can be found here]

Programma:

Dinsdag 3 februari 19:00
Pakhuis de Zwijger
Amsterdam
Reserveren: via de website van De Zwijger

Drie digitale publicaties:

Trancity: publiek domein Schilderswijk;
DUS Architects: de WoonCoöp;
The Mobile City: Klik. Like! Share. Hoe digtiale media de publieke ruimte veranderen.

Screen Shot 2014-10-02 at 12.26.59 PM

 

Inhoud

Hoe zorgen we er voor dat de publieke zaak weer leidend wordt bij de organisatie en inrichting van de publieke ruimte? Dat is de centrale vraag in het Trancity-project Publieke Ruimte – Publieke Zaak.

De afgelopen decennia is het idee van de publieke zaak – zaken die ons allen aangaan zoals onderwijs, zorg, en inrichting en programmering van publieke ruimtes – behoorlijk onder druk komen te staan. Denk alleen maar aan de vermarkting van de zorg, of de misstanden bij de woningbouwcorporaties.

Tegelijkertijd zien we ook allerlei nieuwe initiatieven van burgers die zich – vaak met behulp van digitale media – op nieuwe manieren organiseren rond zaken van algemeen belang. Op het gebied van de publieke ruimte – plekken waar burgers elkaar kunnen ontmoeten – zien we een soortgelijke ontwikkeling. Enerzijds is de inrichting en programmering van de publieke ruimte lang veronachtzaamd.

Maar de laatste tijd zien we een kentering. Burgers (en als burger-professionals) claimen op nieuwe manieren – al dan niet tijdelijk – ruimtes voor publieke functies.

Drie deelprojecten met uitgebreide aandacht voor deze ontwikkelingen en voor de samenhang tussen het belang van publieke ruimte als ontmoetingsplaats en de organisatie van de publieke zaak:

Plekken van betekenis in de Schilderswijk.

Trancity (Simon Franke, Lenneke Overmaat, Arnold Reijndorp)

Onderzoek naar het publiek domein in de Schilderswijk in Den Haag, in de beeldvorming de ultieme ‘probleemwijk’ van Nederland. Is er naast sociale interventie (achter de voordeur) ook een strategie voor wijkverbetering denkbaar die is gebaseerd op het herkennen van plekken van betekenis en het versterken van collectieve en parochiale domeinen?

Open Wooncoöp.

DUS Architects (Hedwig Heinsman, Hans Vermeulen, Martine de Wit)

Dus Architects presenteert nieuwe vormen voor de woningbouwvereniging. In één blok, met voorzieningen en publieke ruimte, of juist ruimtelijk niet bijeen, maar met gedeelde waarden, digitaal georganiseerd. Een pleidooi om organisatievormen voor ons wonen opnieuw te bedenken.

Klik. Like! Share.

The Mobile City (Michiel de Lange, Martijn de Waal)

The Mobile City introduceert een denkmodel waarmee we kunnen begrijpen hoe de ‘softwarelaag’ van digitale media de publieke ruimte verandert. Over buurtblogs, hangouts, sociale marktplaatsen en belangenplatforms. Functioneren deze online ontmoetingsplekken als publieke ruimtes? En hoe stellen ze ‘publieken’ in staat zich te organiseren rond welke thema’s? Welk handelingsperspectief bieden ze burgers daarbij?

De publicaties met de onderzoeksresultaten zijn hier nu gratis te downloaden .

In het programma in Pakhuis de Zwijger gaan we op dieper in op de ontwikkelingen en blikken we vooruit. Hoe verankeren we de publieke zaak steviger in de stedelijke ontwikkeling? En wat is in dit proces de rol van overheden, ontwerpers en burgers? Meer informatie en aanmelden via deze link.

Publieke Ruimte – Publieke Zaak staat onder redactie van Simon Franke, Bart Lammers, Arnold Reijndorp en wordt financieel ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, het Pauwhoffonds en de Gemeente Den Haag.

admin

The Mobile City website is maintained by Martijn de Waal and Michiel de Lange.