Spellbound: check in / check uit – Feb 9 2010 Amsterdam

[In Dutch]

Met de toenemende digitalisering van de openbare ruimte, gaat de informatiesamenleving een nieuwe fase in. Een invasie van informatietechnologie neemt bezit van deze ruimte: van de OV-chipkaart en betaalmobieltjes tot genetwerkte auto’s en het real time web.

Tezamen vormen ze een gigantisch net waarvan overheden, bedrijven maar ook burgers zelf gebruik maken om alles en iedereen te volgen en vast te leggen. De Nederlander gaat daarmee van ‘surfen op het net’ naar ‘een leven in het net’. Veel maatschappelijke vraagstukken van de informatiesamenleving komen daardoor in een ander daglicht te staan.

Ook de ontwerpers van de BNO kunnen bij deze ontwikkelingen een belangrijke rol spelen. Christian van ‘t Hof (Rathenau Instituut) vertelt op deze tweede Spellbound van het jaar over digitalisering van de openbare ruimte. Deze avond is een must voor elke ontwerper.

Datum: 09 februari 2010
Locatie: Pakhuis de Zwijger
Adres: Piet Heinkade 181K
Plaats: Amsterdam
Aanvang: 20.00 uur
Website: www.cvth.nl

More info here >>

admin

The Mobile City website is maintained by Martijn de Waal and Michiel de Lange.